تشخیص رنگ

حافظ خودرو با هدف ارائه خدمات کارشناسی خودرو با کمک کارشناسان فنی نمایندگی ها که از تجربیات بالای در زمینه مکانیک وبرق خودرو هستند ، همراه با مدرن ترین تجهیزات کارشناسی خودرو با کمترین میزان خطا تاسیس گردید.