تولیدی کیف

جنس های مخصوص ساخت کیف چرم مصنوعی طرح‌دار از بهترین انجناس در تولید و ساخت کیف چرم مصنوعی طرح‌دار یکی از انواع چرم مصنوعی است که در کارخانه‌ها به‌صورت یک صفحه از طرح‌های متفاوت مانند طرح پوست مار، طرح پوست کروکدیل و طرح سنگی تولید می‌شود