طراحی پوستر اینستاگرام

بی تردید امروزه تبلیغات بنری از بهترین و قدرتمندترین روش های تبلیغات است و دلیل اصلی آن این است که تاثیرگذاری و ماندگاری تصویر در ذهن مخاطب بسیار زیاد است طراحی بنر توسط گرافیست انجام می شود اما این گرافیست باید مجرب و کاربلد باشد تا بتواند با طراحی بنری تأثیرگذار و در عین حال ساده منظور تبلیغات را در یک نگاه به کاربر منتقل کند احتمالا شما هم در محیط اطراف بنر های زیادی را دیده اید و احتمالاً طرح و مضمون آن در ذهنتان باقی مانده است استفاده از سلیقه در طراحی و گرافیکی بودن تبلیغات بنری باعث شده که نسبت به سایر تبلیغات ترجیح داده شود